Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

Ký viễn (Lý Bạch - đời Đường)Ký viễn

Mỹ nhân tại thời hoa mãn đường
Mỹ nhân khứ hậu dư không sàng
Sàng trung tú bị quyến bất khởi
Chí kim tam tái văn dư hương

Hương diệc cánh bất diệt
Nhân diệc cán bất lai
Tướng tư hoàng diệp lạc
Bạch lộ thấp thanh đài.

Bản dịch 1

Gửi người xa
Em còn ở đây nhà hoa ngát
Em xa rồi ngơ ngác giường xưa
Chăn thê nếp nếp hững hờ
Ba năm hương mãi bây giờ còn bay…

Thơm nào nghe quyện đâu đây
Người đi bữa ấy mai này còn sang
Tương tư để rụng lá vàng
Cho sương lạnh trắng mấy làn rêu

Bản dịch 2
Người đẹp ở, hoa thơm đầy buồng
Người đẹp đi rồi trơ giường suông
Trên giường chăn thêu nếp hờ hững
Đến nay ba năm thơm còn vương

Hương cũng vương không dứt
Người cũng không về chơi
Tương tư vàng lá rụng
Sương lạnh trắng rêu hoài.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét